Udgravning ved Stemager (HAM4864)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af en parkeringsplads. Udgravningen afdækkede et treskibet langhus fra ældre bronzealder, samt spredtliggende stolpehuller og gruber fra samme periode. Undersøgelsesår 2010.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.