Udgravning ved Steenbjerg (HAM4636)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede tre gårdsenheder, et kulturlag, et felt med to urner og to aktivitesområder fra yngre førromersk jernalder. Derudover et tværremshus fra middelalderen. Undersøgelsesår 2007.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.