Udgravning ved Stavadgyden


Graveske & rapport

Intro

I forbindelse med undersøgelsen blev der afdækket og udgravet sammenlagt 12 hustomter. Derforuden blev der fundet et udhus og to staklader, formodentlig fra yngre romersk-/ældre germansk jernalder.