Udgravning ved Staurbyvej


Graveske & rapport

Intro

Ved overvågning blev der fundet tre udaterede stolpehuller på et fl adt plateau, som danner den vestlige del af undersøgelsesområdet. De to af stolperne kunne teoretisk være del af et lille hus.