Udgravning ved Stamplund (HAM5155)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af en ny gasledning mellem Egtved og Ellund. Udgravningen afdækkede et aktivitetsområde fra ældre bronzealder (1800-1000 f.Kr.) samt et fragment af en enkeltgravsøkse (2800-2400 f.Kr.) Undersøgelsesår 2011

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.