Udgravning ved Stagebjerggård (MKH1598)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede to huse fra hhv. sen førromersk jernalder/tidlig romersk jernalder (150 f.Kr.-150 e.Kr.) og vikingetid (800-1000 e.Kr.), samt enkelte spredte gruber mm. Undersøgelsesår 2007.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.