Udgravning ved Stødager (HAM4469)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede dele af 3-4 gårdsanlæg fra yngre romersk/ældre germansk jernalder (3.-4. årh. e.kr.). Derudover en urne og gruber fra førromersk jernalder (200 f.Kr.) Undersøgelsesår 2005.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.