Udgravning ved Spurvevej


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse af et 18.000 kvm stort areal i den nordvestlige del af Ørbæk blev der ikke fundet arkæologisk interessante anlæg.