Udgravning ved Spurvelund Syd


Graveske & rapport

Intro

Ved prøvegravning forud for byggemodning blev der med bæltemaskine etableret 6 søgegrøfter på et 9.721 m2 stort areal. Der fremkom ikke forhistoriske anlæg på arealet, men drængrøfter og forstyrrelser fra nyere tid. På arealet findes flere naturlige lavninger der er opfyldt i nyere tid.