Udgravning ved Spidshøjgård (MKH1095)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for råstofindvinding. Udgravningen afdækkede to overpløjede gravhøje med tre gravlæggelser fra Enkeltgraskultur og Senneolitikum, et bopladsområde fra Senneolitikum, og en gravhøj fra Bronzealder. Undersøgelsesår 2011

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.