Udgravning ved Solbakken


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelsen fremkom der bl.a. spredte fund af bearbejdet flint, herunder dele af en tyndnakket økse, der typologisk kan dateres til den tidlige del af bondestenalderen.