Udgravning ved Smedager (HAM4249)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for staldbyggeri. Udgravningen afdækkede en en senneolitisk hustomt (2400-1800 f.kr.) med nedsænket gulv. Hustomten indehold større mængder fund. Undersøgelsesår 2003.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.