Udgravning ved Slude Strand


Graveske & rapport

Intro

Ved arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning er undersøgt 32 stolpehuller og 26 gruber, her i blandt 3 mulige trækulsmiler. Ingen af anlæggene indeholdt fund, men ud fra fyld og karakter vurderes de at være fra oldtid eller historisk tid.