Udgravning ved Slotsmøllen (MKH1195)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for nyopførelse af bygninger. Udgravningen afdækkede spunsvæg og flere hundrede træstolper fra Koldinghus slotsvandmølle igennem flere bygningsfaser, samt mange genstande. Møllen blev påbegyndt i 1568. Undersøgelsesår 2004.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.