Udgravning ved Slotsbakken (HAM5100)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for etablering af vandseparering ved Gråsten Slot. Udgravningen afdækkede et stenfundament, der udfra fund af munkesten og glas dateres til 1600-tallet. Undersøgelsesår 2011.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.