Udgravning ved Slivsø 1-11 (HAM4268 m.fl.)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk kontrol af afgravning ved reetablering af Slivsø. Udgravningen afdækkede 36 fund, hvoraf de vigtigste er et fiskegærde, en jagtstation og udskyllet materiale fra bopladser fra yngre stenander (4000-2800 f.kr.) Undersøgelsesår 2003-04.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.