Udgravning ved Skyttehus (HAM5164)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af en ny gasledning mellem Egtved og Ellund. Udgravningen afdækkede en jernudvindingsovn med indhold af slagge, brændt ler (ovnkappe) samt organinsk materiale, brugt som brændsel. Undersøgelsesår 2011.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.