Udgravning ved Skydebjerg Torp


Graveske & rapport

Intro

P en 12 ha stor udstykning ved Skydebjerg Torp blev der udgravet en koncentration af stolpehuller. Af disse kan der formodentlig udredes to huskonstruktioner fra første del af middelalderen indtil o. 1300. Desuden fandtes tre forhistoriske gruber og en stensat brønd fra nyere tid.