Udgravning ved Skt. Nikolai kirke


Graveske & rapport

Intro

OBM 8274, Skt. Nikolai kirke, Middelfart sogn. Arkæologisk udgravning af begravelser fra 1600-tallet. Arkæologisk rapport nr. 343, 2011, af arkæolog Anne Katrine Thaastrup-Leth.

I forbindelse med nedbrydning og fjernelse af eksisterende mur mellem Middelfart kirke og dens nabo mod nord blev der arkæologisk undersøgt en ca. 70 cm bred og ca. 25 m lang grøft syd for muren. Desuden blev et område vest for muren ekstensivt undersøgt. Der erkendtes humane knogler fra 1600-tallet: ca. 40 individer, heraf 27 begravelser, de øvrige knogler fra fyldet til disse samt tre knoglekuler.