Udgravning ved Skrillingegården


Graveske & rapport

Intro

Under prøvegravning blev der fundet grupper af stolpehuller, dog uden at det var muligt at påvise hustomter. Desuden blev fundet affaldsgruber med fund fra yngre stenalder og bronzealder.