Udgravning ved Skrillinge Sø II etape IV


Graveske_og_rapport_01

Intro

Ved forundersøgelsenfremkom spredte bopladsspor, i form af gruber og stolpehuller. Der kunne ikke ses nogle strukturer i placeringen af disse anlæg. Arkæologisk rapport nr. 387, 2012 Af arkæolog Maria Elisabeth Rasmussen