Udgravning ved Skrillinge SØ


Graveske & rapport

Intro

Undersøgelsen påviste at området både har rummet en gårdsenhed i flere faser, fra romersk jernalder samt en omfattende bebyggelse som kan følges fra sen vikingetid/tidlig middelader og op i højmiddelalder. Dvs. fra 1000/1100-tallet til 1300-tallet.