Udgravning ved Skrillinge Nord II


Graveske & rapport

Intro

Undersøgelsen gav få og spredte anlægsspor. I vejtraceet blev der fundet få stolpehuller, hvoraf tre mindre stolper står på række, og kan være spor af en mindre bygning eller et hegn.