Udgravning ved Skrillinge Øst VI


Graveske & rapport

Intro

Ved udgravningen femkom treskibede huse, to staklader og et enkelt hegnsforløb. Bebyggelsen kan, blandt andet på baggrund af keramik fundet i stolpehullerne, dateres til ældre romersk jernalder. Yderligere fandtes gruber og kogestensgruber.