Udgravning ved Skrillinge Øst II


Graveske & rapport

Intro

Undersøgelserne afdækkede alt overvejende en omfattende bebyggelse på stedet i ældre jernalder. Derudover fremkom bebyggelsesspor fra den ældre bondestenalder og ældre middelalder.