Udgravning ved Skræddermaen


Graveske & rapport

Intro

Forundersøgelsen dækkede 3 arealer, adskilt af henholdsvis kørevej og cykelsti. Der fremkom ingen arkæologiske anlæg på de 3 arealer.