Udgravning ved Skovly 2 (HAM4190)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for råstofindvinding. Udgravningen afdækkede hustomter og bopladslevn fra yngre bronzealder (1000-500 f.Kr.), yngre førromersk jernalder (150 f.Kr. - Kr. f.) og ældre romersk jernalder (150 e. Kr.). Undersøgelsesår 2007.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.