Udgravning ved Skovly Øst


Graveske & rapport

Intro

Ved prøvegravning fremkom spredte bebyggelsesspor fra bronze-/jernalder. Undersøgelsen viste 58 anlægsspor: 24 gruber herunder 2 kogegruber, 8 stolpehuller, 2 grøfter, 22 naturfænomener og 2 hjulspor. Fem af gruberne var recente, imens 17 var udaterbare.