Udgravning ved Skovlund Syd


Graveske & rapport

Intro

Denne bygherrerapport omhandler resultaterne af arkæologisk udgravning af bebyggelsesspor fra førromersk jernalder samt brandpletgrave.