Udgravning ved Skovlund


Graveske & rapport

Intro

Denne bygherrerapport omhandler resultaterne fra udgravningen af gruber og kogegruber fra yngre bronzealder, brandgrave fra bronze-/jernalder, kogestensgruber fra førromersk-/ældre germansk jernalder og brønde og kogestensgruber fra ældre germansk jernalder.