Udgravning ved Skovhus I (HAM4437)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg. Udgravningen afdækkede bopladslevn fra mesolitikum og neolitikum (8900-1800 f.Kr.) samt urnegravplads fra æld. romersk jernalder (0-150 e.kr.). Undersøgelsesår 2008

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.