Udgravning ved Skovgårdsparken


Graveske & rapport

Intro

Hermed foreligger bygherrerapport for forundersøgelsen af OBM 2598 Skovgårdsparken forud for anlægsarbejde i Morud. Der fremkom ved forundersøgelsen ingen spor efter forhistorisk aktivitet.