Udgravning ved Skovbakken (OBM4422)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Ved forundersøgelse fremkom enkelte kogegruber, stolpehuller og grøfter, der kun kan dateres bredt til yngre bronzealder/ældre jernalder. Sporene kan udgøre den nordvestlige kant af bopladsområdet, der er lokaliseret øst herfor. Ark. rapport 402, 2013