Udgravning ved Skovbakken


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse af et ca 3,5 ha stor grund, fremkom spredtliggende bebyggelsesspor i form af stolpehuller, mindre gruber og kogestensgruber.

Der blev på arealet også konstateret mindre lavninger med vådbundsfyld. Der fremkom daterbart keramik i to gruber, i den ene grube med keramik fra yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder fandtes også to mindre stykker jernslagge.