Udgravning ved Skovager


Graveske & rapport

Intro

Denne bygherrerapport omhandler resultaterne fra forundersøgelserne af et ca. 8 ha stort område forud for byggemodning i den nordvestlige del af Ringe.

Undersøgelserne er for størstedelens vedkommende foregået i første halvdel af 2005, hvor den sidste af de tre etaper afsluttedes. Ved undersøgelserne fremkom bebyggelsesspor i form af koge- og kogestensgruber, materialetagningsgruber og resterne af et kulturlag. Ud fra det begrænsede flintinventar, spredte fund af keramik og anlægstyperne dateres lokaliteten overordnet til tiden mellem yngre stenalder og ældre jernalder (ca. 2200 f.Kr til 500 e.Kr).