Udgravning ved Skolevej (HAM4080)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede fire langhuse tilhørende et gårdsanlæg fra yngre germansk jernalder/vikingetid, samt bopladsspor i form af enkelte gruber fra ældre/yngre bronzealder. Undersøgelsesår 2002.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.