Udgravning ved Skjolddrageren


Graveske & rapport

Intro

Forud for byggemodning af parcelhusområde ved Østparken i Fraugde, blev der fortaget en arkæologisk forundersøgelse og udgravning. Undersøgelsen resulterede i kogestesngruber, affaldsgruber og stolpehuller.

De daterbare anlæg havde hovedvægt i periode IIIb, dog var der også enkelte anlæg fra førromersk jernalder per. II og IIIA. Dateringen er udelukkende fortaget på det omfangsrige keramikmateriale. Et enkelt muligt hegnsforløb blev registreret, dog kunne det ikke dateres nærmere. Jernudvindingsslagger fandtes i enkelte affaldsgruber.