Udgravning ved Skanderup (MKH1576)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede nogle gruber fra førromersk jernalder. Mod forventning viste de fundne stolpehuller sig at være en del af et stolpehegn fra nyere tid og ikke hustomter. Undersøgelsesår 2006.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.