Udgravning ved Sivlandvænget


Graveske & rapport

Intro

Fra 13. marts til 15. marts 2006 blev der gennemført en arkæologisk forundersøgelse ved Sivlandvænget. Ved undersøgelsen fremkom ingen anlæg eller fund af arkæologisk interesse.