Udgravning ved Sejsbjerg (HAM4595)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede resterne af to jernudvindingsovne samt et firstolpeanlæg fra yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder (200-600 e.Kr.). Undersøgelsesår 2006.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.