Udgravning ved Seden Nord


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelsen afdækkedes et kogegrubefelt, der strakte sig over de to undersøgte matrikler. Typologisk dateres feltet til bronze- eller ældre jernalder. Endvidre fremkom dele af et par flintøkser og en flintskraber, der dateres til mellemneolitikum.