Udgravning ved Seden Kirkegård


Graveske & rapport

Intro

Ved prøvegravning fremkom Fyns hidtil største bosættelse fra yngre bondestenalder og/eller ældre bronzealder (for omkring 4000 år siden) i form af 8 midtsulehuse (langhuse), samt 3 langhuse og 5 hegnsforløb fra jernalderen.