Udgravning ved Savværksvej


Graveske & rapport

Intro

Ved prøvegravningen blev der ikke fundet spor af forhistorisk aktivitet. Der fandtes kun spor efter moderne anlægsarbejde, primært fra Savværksvej og jernbanen. Mod nordøst sås en mindre lavning der var opfyldt i nyere tid (1800-tallet og fremebygherre).