Udgravning ved Salomons Brink


Graveske & rapport

Intro

Ved forunders√łgelse blev der erkendt 7 bebyggelseskonstruktioner: to 3-skibede huse, et eller to 1-skibede huse, to eller tre staklader samt et sadeltagshegn, der indhegner de to 3-skibede huse og et enkelt af de 1-skibede.