Udgravning ved Søndermarken etape III


Graveske & rapport

Intro

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn. Forundersøgelse af mulige forhistoriske anlæg i form af stolpehuller og gruber. Anlæggene gav ikke anledning til yderligere under Arkæologisk rapport nr. 333, 2011, af mag art Jakob Bonde og stud mag Marius Nakling