Udgravning ved Søndermarken


Graveske & rapport

Intro

Denne rapport omhandler resultaterne fra forundersøgelsen af et udstykningsområde, hvor der fremkom flere affaldsgruber fra bronzealder/ældre jernalder.