Udgravning ved Søndergade 61


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen blev der udlagt 3 søgegrøfter. Der blev fundet flere tegn på forstyrrelser i undergrunden, men disse var af nyere dato. Ingen andre spor af arkæologisk interesse blev fundet.