Udgravning ved Søndergårdsvej


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse fremkom otte gruber, heraf en kogestensgrube, otte stolpehuller samt ti grøfter/dræn. En grube kan ud fra et stykke fynsk sortgods dateres til renæssance eller nyere tid.