Udgravning ved Søndergård III (HAM5025)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg. Udgravningen afdækkede et 3-skibet langhus fra yngre romersk jernalder. Huset er antageligt et hovedhus af anglisk type. Undersøgelsesår 2010.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.