Udgravning ved Søndergård (HAM4407)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede et kulturlag med ornamenteret randskår fra enkeltgravskultur (2800-2400 f.Kr.). Måske resterne af et nedgravet gulv til et hus, men bevaringsforholdene var for ringe. Undersøgelsesår 2005.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.